Life Journey – Spirituel vejleder

Life Journey – Spirituel vejleder

Ny spirituel grunduddannelse.

Uddannelsen varer 1,5 år og vil gøre dig i stand til at bruge din spirituelle kraft til at udvikle dine egne og andres muligheder for at leve et rigt og meningsfuldt liv.

Uddannelsen som spirituel vejleder er for dig som gerne vil udnytte de indre ressourcer der frigives gennem spirituel refleksion, handlekraft og klarhed. Det kan være i forbindelse med din personlige udviklingsrejse eller som et supplement til dit professionelle virke.

Uddannelsens fagelementer er fordelt på 3 semestre og omfatter en grundig indføring i disciplinerne farveterapi, meditation og healing. Undervisningen er praksisorienteret og fokuseret på at udvikle din mentale og fysiske værktøjskasse. Hvert semester vil bestå af 6 moduler (3 weekender og 3 hverdage) og en afsluttende eksamen. Der må påregnes tid til forberedelse og hjemmearbejde mellem undervisningsgangene.

Grunduddannelsen som Spirituel vejleder er tematisk opdelt i 3 niveauer, der også repræsenterer de forskellige bevidsthedsniveau, som du undervejs vil komme til at mestre:

Første semester – det latente niveau

Det latente niveau handler om at kortlægge og forstå din aktuelle livssituation. Til det formål tages der udgangspunkt i farvernes evne til at afspejle og påvirke vores fysiske såvel som psykiske tilstand. På dette niveau skal undervisningen gøre dig i stand til at kortlægge hvilke dele af din tilværelse der opleves som meningsfulde og givende – og hvilke områder der opleves som problematiske eller udfordrende.

Igennem konkrete øvelser lærer du at skelne mellem forskellige typer af behov og følelser, så de ikke ender med at overvælde dig eller styre dine handlinger på en uhensigtsmæssig måde.

Nøgleord: refleksion, forståelse, afklaring

Andet semester – det manifeste niveau

Det manifeste niveau drejer sig om at skabe klarhed og retning. Ved hjælp af Life Journeys patenterede Regnbuemeditation skærpes din kreative forestillingskraft – hvilket betyder, at du bliver bedre til at visualisere dine drømme og virkeliggøre dem.

Livsduelighed handler ikke så meget om at udvise viljestyrke, som at kunne træffe autentiske til- og fravalg.

Gennem meditative øvelser bliver du bedre til at fokusere på det væsentlige og dermed omsætte din energi til konkrete handlinger og resultater.

Nøgleord: Energi, handling, forandring

 

Tredje semester – det transformative niveau

Det transformative niveau handler om at turde overgive sig og føle tillid til, at alting grundlæggende er, som det skal være. Det betyder ikke, at du skal hengive dig til afmagt eller apati – men at du indimellem er villig til at give de forskellige elementer i din tilværelse lov til at udvikle sig i en positiv retning uden hele tiden at ville styre eller kontrollere processen.

Den opnåede farveforståelse og kendskabet til meditationens diagnostiske og terapeutiske potentiale, giver dig mulighed for på et mere overordnet plan at arbejde med din indstilling og dine styrker – og dermed bruge positiv energi fra ét område af dit liv til at hele andre.

Nøgleord: Indsigt, overgivelse, væren

Efter grunduddannelsen har du mulighed for at specialisere dig i et udvalgt spirituelt medie:

  • Tarotlæsning og terapeutisk tarotlæsning
  • Clairvoyance
  • Regressionsterapi
  • Esoterisk forståelse
  • Stemmetræning
  • Silent retreat
  • Yoga

Fjerde semester – det medierende niveau

Udtrykket mediering kan bruges i to betydninger; forsoning og formidling. På det medierende niveau fokuseres der derfor på en tilegnelse og udvikling af dit særlige medie, så dine evner til at forstå og hjælpe andre skærpes.

Derudover vil dette semester give dig mulighed for at arbejde målrettet med din rolle som spirituel guide og vejleder. Dette semester er særligt rettet mod dig der gerne vil arbejde med spirituel vejledning i en professionel sammenhæng.

Nøgleord: Energi, samhørighed, fornyelse

Hvorfor er der et behov for en uddannelse som Spirituel vejleder?

I Danmark er levestandarden højere end de fleste andre steder i verden. Vi får ikke blot dækket vores basisbehov i form af et sted at bo, tøj på kroppen og mad på bordet.

Gennemsnitsdanskeren bruger desuden over 150.000 kr. om året på forbrugsgoder som tøj, personlig pleje, elektronik, fritidsinteresser og rejser.

Alligevel føler mange mennesker sig adskilt fra oplevelsen af et godt liv. Hver dag oplever over 400.000 danskere symptomer på alvorlig stress, 12% af alle unge mellem 16-24 år føler sig ensomme og uønskede og en stigende andel af befolkningen savner meningsfuldhed i forhold til deres arbejde og deres personlige relationer.

Ifølge den amerikanske forfatter og entreprenør, Mark Twain, er de to vigtigste dage i et menneskes liv den dag vi fødes og den dag vi forstår hvorfor. Med det mener han formentlig, at det er et eksistentielt og afgørende behov at erkende, hvad du gerne vil opnå med din tilværelse.

For mange af os er det desværre bare ikke så let, som det lyder. Da vi lever i et samfund med uendelige muligheder og dermed i princippet kan gøre ”lige hvad vi har lyst til”, kan det føles som en næsten uoverskuelig opgave at vælge, hvilke værdier vi gerne vil prioritere at leve efter.

Der er så mange valg, som vi skal tage stilling til i forhold til de forskellige ”sfærer” som vi befinder os indenfor.

Inden for Life Journey arbejder vi med 8 overordnede livssfærer, som vi skal balancere og sørge for, ikke kommer i et indbyrdes modsætningsforhold.

I den forbindelse mødes vi ofte af andre menneskers velmente råd om ”at tænke det hele godt igennem” eller ”at bruge mavefornemmelsen”, når vi skal vurdere, hvordan vi skal leve vores liv eller træffe vigtige beslutninger.

Desværre oplever rigtig mange mennesker netop disse råd som forvirrende og frustrerende, fordi de har vanskeligt ved at bruge det som en guideline til at formulere deres autentiske behov og ønsker.

Det kan nemlig være lige så svært at lade sig styre af fornuft og rationalitet, som af følelser og intuition.

Netop fordi fornuft og følelser ofte bliver opfattet som værende i modsætning til hinanden, kommer de til at udgøre to forskellige slags styringssystemer, der hver for sig kan være lige vildledende.

I Danmark (og den vestlige kultur i øvrigt) har vi tendens til at idealisere den rationelle beslutningsproces.

Vi stoler ubetinget på fornuften i forbindelse med vigtige valg omkring karriere, uddannelse, huskøb, investeringer osv.

Det forholder sig dog ofte sådan, at vi i praksis har meget vanskeligt ved at overskue vores forskellige muligheder, hvilket medfører en strategi, hvor vi tager ikke-rationelle beslutninger, som vi så bagefter overbeviser os selv om er velovervejede.

Et klassisk eksempel handler om bilkøb, som de fleste mennesker mener skal være 100% fornuftsbaseret.

Vi undersøger derfor forskellige modeller og mærker på nettet, sammenligner reviews og søger viden hos forskellige forhandlere og fagpersoner.

Fremfor at blive autoeksperter oplever en stor andel af køberne alligevel med at føle sig overinformerede og forvirrede, hvorfor de til sidst ender med at købe en bil som er anbefalet af en person, som de respekterer – men som ikke nødvendigvis ved meget mere om biler end dem selv.

Efter det konkrete indkøb retter de ubevidst al deres opmærksomhed mod de informationer, der kan bekræfte dem i, at deres valg har været korrekt – ligesom de typisk vil ignorere eventuelle tegn på, at de har taget fejl.

Som en modsætning til bilkøbet kan fremhæves vores valg af partner.

Her vil de fleste finde det upassende udelukkende at vælge ud fra rationelle og fornuftsbaserede kriterier.

Sted: Afventer

Pris: Kr. 86.685,00 + moms (mulighed for gebyrfri ratebetaling)